środa, 22 listopada 2017

STYLE - Retro - wyniki

Witajcie,
Hello!

Dziękujemy Wam serdecznie za udział w wyzwaniu z cyklu Style - styl retro.
Stworzyłyście piękne i oryginalne prace, wykorzystując różne techniki i materiały.
Wybór zwycięskiej pracy był trudny...
Thank you all for taking part in challenge in the series Style - retro styl. 
You've created beautiful and diverse works, using different techniques and materials. 
Choosing the winner was difficult...
 
Oto ona - zegar z Charlie Chaplinem, który wykonała Pandoramea
Here it is -  clock with Charlie Chaplin made by PandorameaBanerek dla Ciebie:)
The banner for you:)
 
                 
Drugie miejsce   / Second place

Pudełko na zdjęcia wykonane przez Yume Art
The photo box made by Yume Art


Banerek dla Ciebie:)
The banner for you:)Gratulujemy!
Congratulations!

 Sponsorem wyzwania jest sklep Zielone Koty,
który ufundował bon o wartości 50 PLN na zakupy w sklepie :) 
The sponsor of the challenge is the Green Cats shop,
who donated a value of 50 PLN for shopping in the shop :)
Nagrodę  sponsora otrzymują:

Retro Wariacje

 W sprawie nagrody prosimy o kontakt e-mailowy
z naszym sponsorem
Please contact with our sponsor 

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w naszych wyzwaniach:)
Congratulation and we invite you to participating in our challenges:)


niedziela, 19 listopada 2017

STYLE - Boho - edycja sponsorowana

Witajcie,
Hello,

Dzisiaj startujemy z nowym wyzwaniem z serii STYLE, tym razem proponujemy styl boho. Aby wziąć udział w naszym wyzwaniu, wystarczy zrobić dowolna pracę w stylu boho :) A poniżej znajdziecie kilka informacji, które przybliżą Wam ten styl.

Today we start with the new STYLE challenge, this time we propose boho style. To take part in our challenge, just make any boho style work :) Below you will find some information that will bring you closer to this style.Styl Boho - Mnogość kolorów, lekkość tkanin, kwiatowe wzornictwo, drewniane i zamszowe wydatki - to najogólniej ujmując cechy charakteryzujące styl boho. Ważne są również dodatki w postaci dużych torebek, szerokich pasków, kolczyków, bransoletek czy naszyjników, które stanowią genialne dopełnienie całości. Biżuteria jest nie tylko ozdobą stroju, ale również ciała. Błyskotki uwielbiają wszystkie kobiety. A te w stylu boho wykonane są z rzemyków, piórek, koralików oraz skóry. Istotną rolę odgrywa także fryzura. Proste włosy lub lekkie fale upodobali sobie styliści. Stawiają przede wszystkim na lekki nieład, w który luźno wpinają kwiaty. Nietuzinkowy wygląd można uzyskać również dzięki opaskom lub kapeluszom. Samo słowo boho pochodzi z kultury hippisowskiej i w luźnym tłumaczeniu oznacza sposób ubierania się dzieci kwiatów.

Boho Style - The multitude of colors, lightness of fabrics, floral design, wooden and suede - are the most characteristic features of boho style. Also important are the additions in the form of large bags, wide strips, earrings, bracelets or necklaces, which constitute a brilliant complement to the whole. Jewelry is not only the decoration of the outfit, but also the body. Glitterers love all women. And those in boho style are made of straps, feathers, beads and leather. Hairstyles play an important role.  They put on a slight disorder, which loosely put flowers. You can also get a nice look thanks to bands or hats. The word boho is derived from hippie culture and in loose translation means the way of dressing the children of flowers.

Sponsorem wyzwania jest sklep Eco Deco, 
który ufundował bon o wartości 30 PLN na zakupy w sklepie :)  

The sponsor of the challenge is the Eco Deco shop,
who donated a voucher of 30 PLN for shopping in the shop :)

 

A oto inspiracje naszego DT:
Here are the inspirations of our DT:
Na wasze prace czekamy do 18.12.2017
Don't forget to take part in our challenge till 18th December!

czwartek, 16 listopada 2017

PRINTY "owoce" - wyniki


Witajcie!
Hello!

 Dzisiaj chcemy podsumować nasze wyzwanie  PRINTY -owoce.
Miło nam ogłosić, że  PRINTY wygrała:
Today, we want to summarize our challenge PRINTS "fruits".
We are pleased to announce that PRINTS won:....

 
 

Dla Ciebie nagroda od naszego sponsora i banerek od nas:)
For you award from our sponsor r Itd COLLECTION  and banner from us :) 

 


Gratulujemy!
Congratulations!

Wszystkim dziękujemy za udział w wyzwaniu i zapraszamy na kolejne!
We thank you all for participating in the challenge and invite to the next!


środa, 15 listopada 2017

Świąteczna wymiana - dekoracja na choinkę

 Hej, hej ... szykujecie się do świąt? 
A może lubicie prezenty i niespodzianki? 
Jeśli tak, to koniecznie przeczytajcie ten post i dołączcie do wspólnej zabawy z nami :)

Hey, hey ... are you getting ready for Christmas?
And maybe you like gifts and surprises?
If so, please read this post and join us for fun :)

Jak wiecie, nasza drużyna co roku wymienia się kartkami świątecznymi. W tym roku zapadła decyzja by do wspólnej wymiany zaprosić Was. Tak - Ciebie ... i Ciebie Drogi Czytelniku. Jeśli więc masz trochę czasu, lubisz nie tylko dostawać prezenty, ale przede wszystkim chciałbyś sprawić radość komuś innemu, wpisz swoje dane w komentarzu i dołącz do świątecznej wymiany. (W zabawie bierze udział cały aktualny zespół Art Piaskownicy.)

As you know, our team exchanges christmas cards every year. This year, we decided to invite you to  joint exchange. Yes - you ... and you Dear Reader. So if you have some time, you like not only getting gifts, but above all else you would like to enjoy somebody else, enter your details in the comment and join in the holiday exchange. (All the team takes part in the fun.)

Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.

The rules and schedule of fun you will find below.

.................... Temat wymiany to ....................

....................
....................
....................

DEKORACJA NA CHOINKĘ

Christmas decoration


A teraz niespodzianka ...  

Do zgarnięcia dodatkowo jest zestaw papierów z kolekcji Christmas Carols autorstwa Mosi, którą ufundował sklep LemonCraft. Otrzyma ją jedna z osób, która weźmie udział w naszej zabawie.
(Z wyłączaniem członków DT.) Papierki polecą do zwycięzcy dopiero po świętach, tj 24 grudnia.

And now a surprise ...

There is also a collection of papers from the collection of Christmas Carols by Mosia, which was founded by LemonCraft. One of the people who will take part in our fun will receive it.
(With the exception of DT members.) Paper will only be available to the winner after the holidays.REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię w której prezentowane są jej prace. O tym kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chcę wzięcia udziału w zabawie. Następnie na maila Ki (kigabet@interia.pl) wysyłamy następujące dane:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania paczki/listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie paczki/listu za granicę

w tytule wpisujemy: świąteczna wymiana AP
 
2. In the comment under this post I should express I want to take part in the play. Then we send the following information to Ki (kigabet@interia.pl):

1st name + nick you are using
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a parcel / letter
4. YES / NO I agree to sending a package / letter abroad

In the title we enter: christmas exchange.

3. Wymiana polega na wykonaniu dekoracji świątecznej na choinkę w dowolnej technice. Nie narzucamy ilości elementów, ale prosimy o uwzględnienie proporcji techniki do ilości wykonanych elementów. Wiadomo, że niektóre z nich są bardzo czasochłonne, inne mniej ;) Pomyślcie o tym w ten sposób: "Co ja chciałabym/-chciałbym dostać?". Wymiana jest zabawą, ale nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.

3. Christmas decoration exchange for the Christmas tree in any technique. We do not enforce the number of elements, but please consider the proportion of the technique to the number of elements produced. You know that some of them are very time consuming, others less;) Think of it this way: "What would I want / want?" Exchange is fun, but there should be no harm to anyone.

4. Do upominku dorzucamy coś słodkiego :)

4. Don't forget to add sweets :)

5. Prezent wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 23 listopada. Osobą nadzorująca zabawę, jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl

5. Gift will be sent to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 23th November.  The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl

6. Paczkę wysyłamy obowiązkowo listem poleconym! Wysyłamy ją w okresie między 23 listopada, a 6 grudnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  

6. We ship the package by registered letter. We ship it between 23nd November and 6th December - this is a deadline and not a deadline.

7. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 15 listopada do 21 listopada do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)

7. The records are from now on, 15th November to 21nd November until midnight. (With the email sent.)

8. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta. 

8. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

9. Po wysłaniu i otrzymaniu paczki, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 25 grudnia br.

9. After sending and receiving the package, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions. Not earlier than 25 December.

10. Każdy, kto otrzyma paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanego upominku na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl - najpóźniej do dnia 20 grudnia. 

10. Anyone who receives a package will be asked to send a photo of the gift received to Ki - kigabet@interia.pl - by 20 December at the latest.

w tytule wpisujemy: nick + świąteczna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + holiday exchange AP

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 24 grudnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć zarówno swojej pracy, jak zdjęcia i otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

 The post will summarize our fun will be published on December 24. Until then, we do not show anywhere in our work, like the pictures and the gift received.  

Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
15-21 listopad - informacja i zgłoszenia (tydzień)
23 listopad - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, realizacja projektu (dwa tygodnie)
06 grudzień - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki paczki/listu!
24. prezentacja prac :)

TIMETABLE
15th-21st November - information and applications (week)
23nd November - the list will be published on the blog  
sending of addresses, realization of the project (two weeks)
6th December  - REMEMBER;) The final shipping date of the package / letter!
24th December presentation of the works :)


poniedziałek, 13 listopada 2017

KOLORY - edycja sponsorowana

Dzień dobry,
opadły już liście z drzew, pożegnaliśmy piękną złotą jesień i zrobiło się szaro-buro. Ale czy na pewno świat stracił cały swój urok? Coraz częściej poranki witają nas szronem, który skrzy się i błyszczy. A spod niego tu i ówdzie czerwienią się owoce dzikiej róży, kaliny, jarzębiny. No i ten czysty błękit nieba w mroźny dzień! Brzmi inspirująco, prawda? I takie właśnie są  nasze najnowsze kolory, trochę zimowe, ale z nutą czerwieni. Czuć w nich również nadchodzące święta.

Hello!
The leaves have already fallen, we said goodbye to the beautiful golden autumn. But surely the world has lost all its charm? Mornings are greeting us with frost, which shines and shines. You can find the fruits of the wild rose, the vines, the rowan. And this clean blue sky in a frosty day! Sounds inspirational, isn't it? Out new challenge cointans all these colors, a little winter, but with a hint of red. You can feel the Christmas time.

Zapraszam zatem do zabawy kolorami:
szary, bordowy/ciemna czerwień, jasno niebieski oraz brokat

 Feel free to take part in our play with colors:
gray, burgundy / dark red, light blue and glitterMożemy użyć również bieli oraz czerni ale dominujące muszą być kolory z naszej palety. Przypominam też o umieszczaniu banerka z naszej zabawy :) Bawimy się do 12 grudnia!

You can also use white and black but the dominant colors must be from our palette. 
Don't forget to put the banner of our fun :) 
We are waiting for your projects until December 12th!
A tak poczuł inspiracje Nasz zespół:


zrobiła kota z rybką - przypinkę


 kigabet vel Ki
wykonała świąteczne kartki z choinkamiDaget-Art
stworzyła opaskę dla dziewczynki z koroną


Zębianka
zrobiła ozdobę na choinkę


Angi
wykonała świąteczną kartkę


Jak w poprzednich edycjach tej zabawy sponsorem wyzwania jest ITD Collection 
producent papierów do scrapbookingu i nie tylko:) Czekamy na Wasze prace.

The sponsor of our challenge is ITD Collection-
producer of scrapbooking papers, among other things :)

 


piątek, 10 listopada 2017

Podróże małe i duże - Afryka - wyniki


Witajcie!
Hello!

Serdecznie dziękujemy wam za wszystkie afrykańskie prace. Tak jak cała Afryka jest pełna kontrastów i najróżniejszych krajobrazów, tak i zgłoszone prace zaskoczyły nas ogromną różnorodnością i spojrzeniem na temat.
Thanks for all your amazing works! As well your works as Africa are very similar: full of contrasts and varieties.

Najpiękniejszą afrykańską podróż pokazała nam:
The best work belongs to...


Serdecznie  gratulujemy!!!
Congratulations! 

 Do ciebie poleci nagroda od naszego sponsora - Piątek Trzynastego 
-  kolekcję papierów Summertime.
Here is our sponsor's prize - Summertime paper collection.


W sprawie nagrody skontaktuj się pod adresem: ks@p13.com.pl 
Oczywiście mamy także dla ciebie banerek.

Don't forget to write an email:ks@p13.com.pl
Here's the banner for you! 


Dziękujemy i zapraszamy na nasze kolejne wyzwania:)
Thanks a lot! Don't forget about our other challenges! :)